Emili Aldabó, vocal de la junta de JP (02/07/2010)
L'investigador David Llistar, al llibre "Anticooperació. Interferències Globals Nord-Sud", ens introdueix el terme anticooperació per definir aquella ajuda que en lloc d'ajudar, desajuda.
Emili Aldabó, vocal de la junta de JP / 02/07/2010

L'investigador David Llistar, al llibre Anticooperació. Interferències Globals Nord-Sud, ens introdueix el terme anticooperació per definir el concepte d’aquella ajuda que en lloc d'ajudar, desajuda.

 

En el seu llibre, una d’aquelles joies davant la qual et quedes amb la boca oberta (de l'esglai!) apunta que l'actual sistema d'ajuda internacional no és prou potent enfront dels instruments transnacionals. Es refereix a l’anticooperació, el conjunt d'accions del Nord que afecten directament el Sud, i que estan emmarcades en un complex engranatge en el qual es troba immers el mecanisme de l'ajuda, que fan impossible el desenvolupament econòmic i que explicarien el fracàs de l'ajuda.

 

Vegem-ho amb alguns exemples:

 

· L’anticooperació ambiental: mentre el model de producció i consum del Nord continuï generant impactes com el canvi climàtic o la destrucció de biodiversitat, per molt ajut que es doni, es continuarà impactant negativament en la vida dels pobles del Sud i el seu desenvolupament.

· L’anticooperació militar: Àfrica no produïx armes, les compra al Nord. L’Estat espanyol és el tercer país, després d'EUA i Israel, fabricador d'armes i el primer exportador de municions als països de l'Àfrica Subsahariana.

· L’anticooperació del comerç internacional: el sistema d'ajuda internacional està totalment encastat amb els interessos de les empreses transnacionals. El dispositiu de la política exterior acaba resolent més els problemes de les empreses que els problemes que pugui tenir el país pobre.

· L’anticooperació del deute extern: encara que enviem molts diners, la regió més pobra del planeta envia al Nord 1.500 milions de dòlars més dels quals rep.

 

Són alguns exemples amb els quals David Llistar ens demostra que l'ajuda al desenvolupament, definida de la forma actual, no resoldrà mai un problema que requereix una anàlisi integral, multidimensional i sistèmica.