Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau de Barcelona (16/11/2009)
Les ONG s'han indignat, amb raó, pel fet que el pressupost per al Generalitat per al 2010 preveu una retallada de 10 milions, més d'un 20%, en els fons dedicats a la cooperació al desenvolupament.
Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau de Barcelona / 16/11/2009

Les ONG s'han indignat, amb raó, pel fet que el pressupost per al Generalitat per al 2010 preveu una retallada de 10 milions, més d'un 20%, en els fons dedicats a la cooperació al desenvolupament.

La Llei catalana de cooperació del 2001, el Pla director de cooperació (2007-2010) aprovat unànimement pel Parlament, així com el Pla del govern (2007-2010), establien que en l'any 2010 s'arribaria al 0,7% o almenys al 0,67% dels ingressos propis de la Generalitat en favor de la cooperació amb els països més pobres.

Amb la retallada en el pressupost del 2010, el percentage quedarà, com a molt, en el 0,41%. Fonts del Govern han argumentat que el fet que hi hagi la previsió que els ingressos propis de la Generaliat cauran un 24% el 2010 justifica aquesta disminució, atès que la cooperació és un tant per cent sobre aquests ingressos.

Aquesta és una fal·làcia inaceptable.

Primer perquè és tracta d'un mandat legal i un compromís polític que cal complir. On és el valor de les paraules i dels compromisos? Ens queixarem després de desafecció? Per tant, encara que els ingressos baixin, cal ajustar les partides per arribar, o almenys acostar-se molt, al 0,7. 

Segona perquè el fet que els ingressos caiguin no vol dir que no se'n pugui igualment utilitzar una petita part, el 0,7, dels que es tinguin, encara que siguin menys.

Tercera perquè aquest descens dels ingressos no ha estat problema per incrementar altres partides del mateix departament de la Vicepresidència (dins la qual hi ha la major part de la cooperació), com ara relacions amb les confessions religioses, equipaments culturals i esportius, política lingüística, etc.

És obvi que retallar la cooperació en temps de crisi, quan encara no som ni al 0,7, és un greu error. Però és un error que es pot corregir. El parlament, que actualment discuteix el projecte de pressupost, pot introduir una esmena, si realment es creu això de la cooperació. La crisi no és ni pot ser cap excusa, ans el contrari, per deixar d'assumir el compromís de Catalunya amb els països més pobres del món, que precisament pateixen més que ningú aquesta crisi, sense deixar tampoc d'atendre dignament als col·lectius més vulnerables del nostre país. La cosa és clara.

Per tant, altres partides no tan prioritàries hauran de baixar o bé, si es volen mantenir, caldrà fer-ho amb dèficit.

Les ONGD estem en peus de guerra i hem iniciat mobilitzacions. A banda de reunions amb tot l'arc parlamentari, el dia 18 farem soroll al carrer.