Rafa Allepuz EdOArticle d'opinió de Rafa Allepuz, membre de Justícia i Pau Lleida.

L’Economia de Francesc

Els pròxims dies 26, 27 i 28 de març a la ciutat d’Assís (Itàlia) es durà a terme una trobada internacional dirigida a la població jove —i protagonitzada per ella— que versarà sobre economia i que el Papa Francesc, el seu impulsor, ha anomenat “L’economia de Francesc” en referència a Sant Francesc d’Assís.

En aquesta trobada el papa Francesc vol fer una crida a la reflexió sobre l’orientació de les mesures que en matèria econòmica s’han dut a terme en els darrers anys i darreres dècades i sobre els seus efectes. Ja en la seva encíclica Laudato si’ apuntava reflexions i aportava elements d’anàlisi útils per al discerniment de cara a la reorientació d’aquestes mesures. L’objectiu és encaminar-les cap a una millora del benestar de totes les persones del planeta i una major garantia de respecte i bon ús del medi ambient i de la naturalesa que tenim al nostre voltant.

El papa vol el protagonisme de les persones joves. De fet, elles són el present i el futur i són les que estan més legitimades per decidir cap a on han d'anar orientades les polítiques econòmiques, en un món on els interessos econòmics dominen i condicionen la major part (per no dir totes) de les decisions en qualsevol matèria.

La crida va dirigida a aquella població compresa entre els 20 i 35 anys i que es trobi, preferentment, estudiant i treballant en el món educatiu i acadèmic, en el científic, que sigui emprenedora i agent de canvi, entesa aquesta última com a persones que treballen en el tercer sector i en economies socials i solidàries. El perfil és el d’economista, la qual cosa no impedeix que joves que no tinguin aquesta titulació però que treballin o participin en els àmbits anteriorment destacats puguin afegir-s’hi. És més, des de la meva perspectiva personal considero que altres joves no formats en matèria econòmica i que puguin o vulguin aportar idees i reflexions ho haurien de fer perquè crec que seria una aportació rica i transversal, que considero necessària.

Un dels enfocaments més interessants, i que crec que aporta una gran riquesa a l’encontre, és que està obert a tota la ciutadania del món sense distinció de raça, origen o religió. De fet, el papa Francesc ha demanat el suport i acompanyament a alguns dirigents socials i acadèmics amb demostrada experiència i rigor intel·lectual, sense cap compromís religiós, perquè siguin presents a Assís durant l’encontre. Personalitats com Amartya Sen, Mohammed Yunus i Jeffrey Sachs, entre altres, ja han confirmat la seva participació.

Els missatges del papa Francesc adreçats a l’organització de l’esdeveniment porten a plantejar com a canvis estructurals cap als quals s’ha d’orientar la nova economia, els següents: modificar l’objectiu econòmic, passar de la racionalitat economicista a la racionalitat d’allò suficient, repensar el mercat i les seves regles, repensar el paper de l’Estat i dels agents privats, passar de l’empresa economicista a l’empresa centrada en la seva funció social, construir unes finances inclusives i al servei de l’economia real i reorientar el paradigma d’investigació en economia. Segons el Papa el “nou rumb del desenvolupament econòmic sostenible necessita posar la persona i el treball al centre”.

Animo des d’aquí a les persones joves a què s’informin i participin de la crida papal. Des de les diferents diòcesis del món es poden dur a terme trobades i seminaris paral·lels a l’esdeveniment d’Assís, amb l’objectiu de fer una crida molt més participativa i global. Un cop finalitzat l’esdeveniment, com a eix central de la crida, es vol continuar treballant amb l’objectiu d’aconseguir una economia més humana i més centrada en la persona, un repte comú i perdurable en el temps. Es tracta d’incidir, tant com sigui possible, en la presa de decisions econòmiques i polítiques futures. Si som capaços de fer d’aquest esdeveniment un punt de partida i donar-li continuïtat, les garanties d’èxit seran majors. Si no ho aconseguim, serà una cimera més que passarà a la història per la seva bona intencionalitat.

Encoratjo els joves a implicar-se i a seguir treballant en el futur perquè són ells els qui han de prendre la iniciativa, perquè seran els qui dirigiran les nostres societats en el futur, i del seu bagatge personal i professional dependrà el benestar del món i el gaudi de la nostra naturalesa.

Rafa Allepuz

JiP Lleida