Emili Aldabó, vocal de la Junta de Justícia i Pau (02/06/2009)
La relació cooperativa entre ONG ajuda, sense sacrificar identitats i diferències, a augmentar els esforços.
Emili Aldabó, vocal de la Junta de Justícia i Pau / 02/06/2009

Segons Wikipedia, la sinergia és la integració d'elements que dóna un resultat més gran que la simple suma d'aquests, és a dir, quan 2+2 poden ser 5 o més. La paraula sinergia prové del grec i la seva traducció literal seria la de cooperació.

En la conjuntura actual de crisi és difícil superar que les accions de cooperació no acabin sent parcials i descoordinades on cadascú se centra en el seu petit projecte i en la defensa dels seus recursos financers.

La relació cooperativa entre ONG ajuda, sense sacrificar identitats i diferències, a augmentar els esforços. La col·laboració contribueix a l’eficiència de les organitzacions i a l’optimització dels recursos, alhora que incrementa l’impacte de la intervenció i suposa un aprenentatge mutu de les bones pràctiques de l’un i de l’altre.

A Catalunya en tenim bons exemples. Els moviments han anat agafant molta força, aprenent a coordinar-se, tenint en compte les opinions a l'hora de prendre decisions i a l'hora d’integrar les diferents perspectives per ser no només un moviment reivindicatiu sinó un moviment amb propostes alternatives.

Hi ha diferents campanyes amb diferents formes, des d’una plataforma conjunta, a una xarxa, totes amb l’objectiu informar, denunciar i sensibilitzar, així com realitzar pressió política en favor de les polítiques de correcció com el comerç just, l’aboliment del deute... Són mobilitzacions socials, on cadascú fa pesar la seva influència col·lectiva per arribar a liderar el canvi cap a un món més just.

Això si, de manera continuada, els moviments i la societat hauran d’anar revisant de forma contínua conceptes que no són estàtics, com el concepte de solidaritat, de justícia, de pau, de desenvolupament. Conceptes que semblen a vegades molt evidents i que a vegades no ho són tant.