Emili Aldabó, vocal de la Junta de Govern de Justícia i Pau (02/06/2008)
Àfrica és el paradigma de les injustícies Nord - Sud. En aquesta ocasió intentaré trencar 3 tòpics que tenim d’Àfrica.
Emili Aldabó, vocal de la Junta de Govern de Justícia i Pau / 02/06/2008

Però abans vull reflexionar sobre com ha estat que hem creat aquests tòpics.

La principal causa és per com ens han explicat la realitat. Veiem un exemple:

Mapa de MERCATOR: aquest és el mapamundi que tots teníem a l’escola, el mapamundi amb el que tots hem aprés geografia. Àfrica té la mateixa dimensió que la Xina, els EE.UU. i fins i tot Groenlàndia. Un mapa normal, no?

Mapa de PETERS: s'ha demostrat que aquesta projecció és la que s’acosta més a la realitat i li és més fidel.

En el primer mapa, la projecció del MERCATOR, hi ha una clara superposició de l’hemisferi Nord sobre el Sud. Tots hem estudiat amb aquesta visió errònia del món que de ben segur també ha alimentat una forma errònia d’entendre’l. Amb un mapa així, com podíem esperar que el Sud ens aportes alguna cosa?

Anem als tòpics...

1. Primer tòpic: “Àfrica és un continent pobre”· Acostumem a parlar d’Àfrica com un bloc, com un punt en el mapa, i en canvi són 53 països, amb 53 governs, i amb múltiples realitats ben diferents. 
· A l’Àfrica hi ha països rics i països potencialment rics. S’apunta el creixement econòmic de molts països, i alguns, per exemple Sud-àfrica apunten, com la Índia, a ser grans potències mundials 
· A més, el continent Africà, és el continent més ric en recursos naturals, dels quals depenen tots els països rics.
· L’empobriment del Sud és a causa de la distribució de la riquesa, la desigualtat d'oportunitats i la manca de llibertat.

2. Segon tòpic: “Àfrica és un continent malalt” · Malauradament no puc trencar aquest tòpic perquè hi ha una manca d’accés als medicaments i una gran incidència de malalties al continent Africà (Malària, SIDA, Leishmaniosi...) 
· Però us puc dir que part de la culpa és de les indústries farmacèutiques del Nord que no han investigat en malalties endèmiques i oblidades d’aquests països. 
· Ben aviat, a causa de les migracions i el canvi climàtic aquestes malalties arribaran als nostres països, i la indústria farmacèutica investigarà en aquestes malalties.

3. I el tercer tòpic: “Àfrica té conflictes ètnics” · Es tracta de conflictes territorials i armats. 
· Els conflictes a l'Àfrica estan lligats íntimament en la forma en què es va descolonitzar el continent i es van fer les divisions territorials. 
· I a la lluita pels recursos naturals amb una clara implicació internacional. 
· Actualment hi ha un important esforç de pacificació a Àfrica i durant l’últim trimestre s’han obert 3 processos de pau (RD Congo, a Costa de Marfil i al Txad).

Per acabar, només una petita reflexió: si en dos minuts he pogut trencar tres tòpics sobre el nostre imaginari sobre Àfrica, què podríem arribar a descobrir si ens dediquéssim a estudiar i investigar el que hi ha darrera de totes i de cadascuna de les coses que passen en aquest planeta?

Com diu el proverbi “Qui mira enfora sommia, qui mira endins desperta!”