Ferran Pont, coordinador de JP Terrassa (14/03/2008)
Han passat les eleccions a les Corts i encara que, com sempre, quasi tothom hagi guanyat, ara arriba l’hora de la veritat.
Ferran Pont, coordinador de JP Terrassa / 14/03/2008

Han passat les eleccions a les Corts del dia 9 de març i encara que, com sempre, quasi tothom hagi guanyat ara arriba l’hora de la veritat. El PSOE haurà de formar govern i s’haurà  de posar en marxa el compliment dels compromisos adquirits en el programa electoral i en el dels seus possibles socis. A l’hora de quadrar programes sempre hi pot haver la temptació de deixar al marge aquells compromisos que afecten les persones i els països més pobres. 

La promoció de la justícia i de la pau arreu del món avui més que mai passa per l’enfortiment de l’Organització de les Nacions Unides. El nou govern d’Espanya està disposat a donar suport ferm a les diferents organitzacions de l’ONU? Acceptarà els previsibles increments de les seves aportacions? Reduir les desigualtats abismals que hi ha entre països desenvolupats i països subdesenvolupats demana menys vendes d’armament i més ajuts per millorar l’educació. Com afrontarà el nou govern la crisi que es produirà si es redueix la producció de les fàbriques d’armament espanyoles?

La defensa dels drets humans arreu del món porta aparellada la defensa del dret a emigrar dels seus països quan les persones no hi troben les mínimes condicions per poder tenir una vida digna. On han d’anar aquestes persones? El nou govern serà capaç d’afrontar el tema de la població estrangera que ens arriba buscant feina, tenint en consideració que es tracta de persones que tenen la seva dignitat? Les lleis d’immigració s’aplicaran en instal.lacions i amb procediments dignes?

El dret de les persones a poder viure en condicions i el dret dels pobles a poder autogovernar-se serà reconegut universalment pel nou govern? Hi ha un risc greu que continuï la política esbiaxada que ha impossibilitat el reconeixement oficial del nou estat de Kosovo. Sense anar tan lluny, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat l’any 2007, i que és una eina limitada,  troba obstacles a tot arreu en el seu desenvolupament i està amenaçat amb recursos al Tribunal Constitucional.

En matèria de  protecció del medi ambient hi ha molta feina a fer i fa falta molta voluntat per destinar prous recursos a la recuperació d’aquells espais malmesos per la construcció d’obres públiques de gran envergadura, això tant en el passat com en el present. El nou govern serà capaç d’imposar el màxim respecte a la naturalesa en la realització de noves obres públiques? I quan no hi hagi altra solució, estarà disposat a restaurar tot allò que s’hagi malmès? Caldrà vigilar-ho tot ben atentament.