L'escrit que la senyora Joaquima Tomàs i Serra ha publicat a Diari de Girona sobre els captaires que durant Temps de Flors han desaparegut dels nostres carrers m'ha fet reflexionar i m'he plantejat diverses qüestions.

Suposo que si el nostre Ajuntament respon li diran que els i les captaires no han estat netejats ni trets de circulació. Ens diran que l'augment de vigilància policial sobretot a les zones més concorregudes de Temps de Flors ha fet que s'abstinguessin d'acostar-s'hi.

Algun captaire m'havia comentat que si la Policia Municipal els descobria en el moment de captar se'ls quedava els diners que duien a sobre. La veritat és que no he confirmat mai aquest extrem, però m'agradaria saber si és cert. I, si és cert, també voldria saber si se'ls fa un rebut dels diners intervinguts i en què es fan servir.

El regidor de Serveis Socials del consistori anterior deia que no havíem de donar res als captaires perquè tots eren atesos per l'Ajuntament. La situació de crisi econòmica que vivim ha fet créixer molt el nombre de persones que viuen per sota del nivell de pobresa i que demanen ajuda a l'Ajuntament o altres entitats com Càritas. I tot i que el pressupost de Serveis Socials d'aquests darrers anys ha augmentat d'una manera progressiva, no es deu arribar a atendre tots els necessitats. També pot ser que les ajudes que reben no arribin a proporcionar-los una vida digna i que hagin de recórrer a demanar pel carrer. L'Ajuntament digué que tenia detectades unes 226 persones que dormen al carrer. Molts d'aquests no deuen tenir ajudes. I una part dels qui són immigrants tampoc deuen tenir coberta l'assistència sanitària. I cada vegada hi ha més medicaments que no dispensa la Seguretat Social.

I em pregunto: quin cost total té Temps de Flors per a l'Ajuntament? Incloent-hi, és clar, les despeses de vehicles, hores extres del personal dels diferents departaments, policia, .... També em pregunto si els principals beneficiats econòmicament de Temps de Flors, que deuen ser els comerciants i restauradors, participen en les despeses que comporta l'esdeveniment.

Ja fa anys que em van ensenyar que el més important de la societat són les persones. De fet, el preàmbul de la Declaració Universal dels Drets Humans comença amb aquesta afirmació: "Considerant que el respecte a la dignitat inherent a tots els membres de la família humana i als drets iguals i inalienables de cadascun constitueix el fonament de la llibertat, de la justícia i de la pau del món". I l'article 1 diu que "Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat".

Aquesta Declaració que, en principi, subscrivim tots hauria d'obligar moralment les institucions que ens representen, i en aquest cas l'Ajuntament, que és la més propera, a vetllar per la dignitat de vida de totes les persones que viuen a Girona. És així?
La senyora Tomàs diu, molt encertadament, que veure persones que pidolen pel carrer no és agradable. I que si tenim un mínim de sensibilitat també ens crearà problemes de consciència.

És lògic, doncs, que directament o indirecta es miri d'evitar als visitants de Temps de Flors allò que els pot resultar desagradable o crear-los problemes ètics. Ara, el que vol realment la ciutadania és estalviar-se aquest aspecte desagradable i inquietant? O potser s'estimaria més que es resolgués el problema de les persones que viuen en estat de pobresa a fi que puguin portar una vida digna?

XAVIER MERINO I SERRA, membre de Justícia i Pau de Girona
DIARI DE GIRONA – 26 de maig de 2014