Joan F. López Casasnovas, membre de JP Menorca (07/11/2011)
La lectura estrictament economicista de la crisi representa un error de conseqüències severes.
Eduard Ibáñez, director de JP Barcelona (15/11/2011)
Podem trobar un gran ajut per la reflexió i orientació en aquest extraordinari patrimoni cultural que és el pensament social de l’Església.
Vicenç Fiol, membre de JP Girona (21/11/2011)
La gravetat de la situació reclama respostes ràpides i eficaces.
Jordi Calvo, membre del Centre Delàs, de Justícia i Pau (28/11/2011)
El negoci de la violència armada és immoral i en molts casos il·legal.
Àlex Masllorens, membre de Justícia i Pau (05/12/2011)
El primer que cal constatar és que el tercer sector travessa una crisi molt profunda i no totes les entitats sobreviuran a aquesta etapa