Miquel Àngel Maria, membre de JP Menorca (02/01/2013)

Com amb la caritat, serà difícil restituir plenament el significat positiu de l’austeritat.

Rafa Allepuz, president de JP Lleida (08/01/2013)

De les 40 persones amb més patrimoni del món, només una va veure reduïda la seva fortuna durant el 2012.

Joan Gómez i Segalà, secretari de Justícia i Pau de Barcelona (14/01/2013)

La manca de cultura política democràtica i crítica, no només dificulta el debat: també impedeix la convivència.

Joan F. López Casasnovas, Justícia i Pau de Menorca (21/01/2013)

Exigim als governants i als alts càrrecs de l’Estat que tornin a col·locar la paraula Cultura en els seus discursos i no per fer-ne befa.