Girona

Adreça: C. Antic Roca, 38 bis, 17003, Girona
Adreça electrònica: justiciaipaugirona@gmail.com
Responsable: Albert Quintana
Web: justiciaipaugirona.blogspot.com.es 
Twitter: @justiciaipau_gi

Justícia i Pau Girona és una comissió compromesa amb la cultura de pau. Per això, treballa activament per al desarmament, l’aprenentatge de la convivència des del reconeixement de la igualtat, la mediació i el respecte dels drets humans. A més, s’ha implicat socialment en la sensibilització per l’acollida als refugiats.

Xavier-Merino EdOArticle d'en Xavier Merino i Serra, membre de Justícia i Pau Girona, publicat al Diari de Girona el dia 20 de març de 2016.

El drama dels refugiats que volen arribar a la UE és cada dia a primera plana de tots els mitjans. La ciutadania, tot i el patiment que aquesta situació provoca, té ben poques possibilitats d'actuar per la solució del problema.

Justícia i Pau i Càritas de Girona han publicat un manifest amb el títol "El dret d'asil, un Dret Humà Universal ineludible". En faré un resum per facilitar-ne el coneixement.

El document comença amb una relació de fets recents prou coneguts. En destaco: la Unió Europea ofereix 3.000 milions d'euros a Turquia perquè no deixi entrar a Europa els refugiats i els retorni als països d'origen; el 2015 han mort a la Mediterrània 3.770 persones que buscaven refugi, sense comptar els desapareguts; s'han construït murs, tanques i filferrades amb ganivetes a moltes fronteres amb països de l'est; les converses per assolir la pau a Síria es dilaten i s'ajornen i els països europeus continuen venent armament a l'Aràbia Saudita que el fa arribar a països en conflicte.

La relació seria llarga i passo al que les dues entitats posen de manifest en el document:

- No es tracta d'una emergència ni d'una crisi, sinó del resultat de la política migratòria de la UE, centrada en el control de fluxos i l'externalització de fronteres.

- Aquestes mesures afecten les persones que busquen protecció fugint de països en guerra, però també la dignitat i els drets de totes les persones migrants. Totes aquestes persones fugen de situacions de sofriment i busquen una vida digna, cosa èticament legítima, emparada per la legislació internacional. Cal denunciar que s'ha passat de considerar els refugiats com a tals a considerar-los immigrants il·legals.

- Juntament amb l'acolliment cal articular mesures que abordin les causes dels desplaçaments: a/ frenar els conflictes armats, la pobresa i la desigualtat, el canvi climàtic, la competència pels recursos naturals, la corrupció i el comerç d'armes. b/ augmentar l'Ajuda Oficial al Desenvolupament dels països de la UE per assolir el 0.7% del PIB. c/ reduir la despesa militar (1.8 trilions de dòlars en conjunt). d/ abordar radicalment les causes del tràfic de persones que han de ser considerades víctimes d'un delicte i donar-los resposta eficaç i tractament adequat.

El document, a continuació, insta els governs i institucions polítiques a prendre mesures urgents:

- Els països rics i de manera especial els de la UE que aportin urgentment la contribució justa estipulada.

- Els estats membres de la UE que defensin la Convenció de Ginebra i atenguin els valors proclamats a les seves constitucions.

- Els estats membres de les Nacions Unides que pressionin el govern sirià a fi que complexi les resolucions del Consell de Seguretat i atenguin la situació d'emergència humanitària fent respectar els Drets Humans i suspenent les transferències d'armes.

- Que respectin l'Estatut del Refugiat i adeqüin la seva legislació a la realitat actual.

I acaba amb un apartat adreçat a tothom en què insta a "cadascú de nosaltres a no mirar cap una altra banda, a explicitar de forma clara i rotunda la profunda convicció que els nostres drets són iguals als de les persones que fa anys que malviuen assolades per la guerra i la violència, i a expressar un rebuig inequívoc a l'acord amb Turquia, que condemna tots aquests éssers humans, dones i nens majoritàriament, a veure truncats els seus anhels de llibertat".

El document ens vol ajudar a fer una reflexió profunda sobre aquest problema i moure'ns per actuar en la mesura de les possibilitats de cadascú. Voldria haver-hi col·laborat. I espero que quan es publiqui l'article la cimera de la UE hagi desistit de fer l'acord amb Turquia.

Diari de Girona, 20 de març de 2016
Xavier Merino, membre de Justícia i Pau Girona