Girona

Adreça: C. Antic Roca, 38 bis, 17003, Girona
Adreça electrònica: justiciaipaugirona@gmail.com
Responsable: Albert Quintana
Web: justiciaipaugirona.blogspot.com.es 
Twitter: @justiciaipau_gi

Justícia i Pau Girona és una comissió compromesa amb la cultura de pau. Per això, treballa activament per al desarmament, l’aprenentatge de la convivència des del reconeixement de la igualtat, la mediació i el respecte dels drets humans. A més, s’ha implicat socialment en la sensibilització per l’acollida als refugiats.

Article d'en Xavier Merino i Serra, membre de Justícia i Pau Girona, publicat al Diari de Girona el dia 24 de maig de 2015.


"Els anys vuitanta es va legalitzar la urbanització de Torre Gironella, que també havia estat zona de barraquisme"

El 13 d'abril vaig publicar l'article "La pobresa energètica a Les Pedreres" i diverses persones em demanaren més informació sobre la situació d'aquella zona. Això m'ha mogut a reprendre el tema. Les Pedreres Altes (zona del Pirulí) es va poblar amb immigrants durant la dècada dels cinquanta, com altres espais periurbans de Girona. Al principi vivien en barraques de fusta, cartrons i uralita. Ara viuen en cases que, tot i no ser de luxe, tenen les condicions indispensables.

Ahir, diada de St. Jordi va morir Ricard Masó, un dels primers socis de Justícia i Pau, i casat amb Carme Carbó, també sòcia de Justícia i Pau.

Era un home molt vinculat a l'Escoltisme Gironí i compromès amb el país.

Volem transmetre tot el nostre suport a la seva família. Descansi en pau.

Article publicat al Diari de Girona del 30 d'abril de 2015.

Article d'en Xavier Merino i Serra, membre de Justícia i Pau Girona, publicat al Diari de Girona el dia 13 d'abril de 2015.

 

Avui, 10 d'abril, m'ha colpit la notícia publicada en aquest diari amb el títol "Tallen la llum a les 150 persones que viuen a la zona del Pirulí". He trobat que era una notícia brutal. Pot ser veritat? he pensat. I com que ens diuen que cal contrastar la informació, he mirat l'altre diari local i no he sabut veure que en parlés. Però he pensat que una notícia signada amb nom i cognom per la redactora del diari havia de ser certa.

El 15 d’octubre de 1981 s’anunciava que Justícia i Pau començava la campanya "Objectiu 0,7%", no només per aconseguir que l’Estat espanyol complís les resolucions de les Nacions Unides que demanaven als països industrialitzats un ajut mínim del 0,7% del PIB pels països més necessitats, sinó també com a excusa per aconseguir altres resultats: la sensibilització i l’acció ciutadana, l’educació pel desenvolupament, la igualtat ...Érem conscients que el 0,7% no era la solució dels enormes problemes dels països empobrits i que sense un ordre econòmic internacional just  ben poca cosa faríem, però crèiem que valia més una acció que mil excuses.

JP i CaritasDiari de Girona - Càritas Diocesana de Girona ha signat un conveni de col·laboració amb Justícia i Pau pel qual ambdues entitats acorden programar iniciatives conjuntes destinades a la promoció dels drets humans, l'educació per la pau, la lluita per la justícia i la sostenibilitat social i ecològica.

L'acord, rubricat pel director de Justícia i Pau a Girona, Albert Quintana, i pel director de Càritas, Ramon Barnera, té vigència d'un any i preveu la creació d'una comissió mixta que es reunirà dos cops, al final del curs escolar i durant el primer trimestre, per elaborar la programació conjunta i fer el seguiment del conveni. 

Així mateix, les dues organitzacions han pactat fer difusió interna dels actes que cadascuna organitza entre els seus membres i han previst que un representant de Càritas participi en les reunions del Consell de Justícia i Pau. 

Justícia i Pau i Càritas van constatar que ambdues entitats comparteixen principis i valors educatius envers una acció transformadora de la societat i del país que vivim, "unes coincidències que es donen principalment en els àmbits de la promoció dels drets humans, els valors de la pau i la lluita per la justícia social", va recordar el director de Càritas Diocesana de Girona, Ramon Barnera. 

"El que fa l'acord -afegeix el màxim dirigent de Càritas a Girona- és posar per escrit coses que les dues entitats ja sabíem: que compartim una sèrie de principis i valors i que tenim voluntat de tirar endavant projectes conjunts amb l'objectiu de potenciar i difondre aquests valors comuns", va afegir. 

"Per part de Justícia i Pau - indica el seu director Albert Quintana- la signatura d'aquest conveni suposa enfortir el treball conjunt que ja s'havia iniciat i sumar els actius de les dues entitats. Amb el propòsit d'incrementar la sensibilització de la societat a partir de la denúncia de la vulneració dels drets humans i socials, i de compartir la recerca d'alternatives que promoguin el bé comú i la cooperació per tal de trencar el cercle de la pobresa a que ha abocat moltes persones la crisi que patim". 

El conveni no preveu cap dotació pressupostària específica i es mantindrà en vigor fins el 28 de febrer de 2015, amb la possibilitat que es prorrogui si les parts així ho volen.

Foto: Diari de Girona