Sant Just Desvern

Adreça: C. Bonavista 112 bis, 1r 1a, 08960, Sant Just Desvern

Adreça electrònica: jesuscastrosa@gmail.com

Responsable: Jesús Castro 

La comissió de Sant Just treballa per tal de coordinar, organitzar i analitzar diverses activitats centrades principalment en les temàtiques pròpies del poble i la comarca del Baix Llobregat. La comissió participa en diferents espais i activitats del poble, entre les quals destaca la participació en el Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Just i en les reunions convocades pel Consell de solidaritat i cooperació de solidaritat i el Consell de benestar social de l'Ajuntament sobre la realitat social del poble i les seves necessitats. També realitza mensualment el programa de radio Veus de la Parròquia, la Finestra de Justícia i Pau, on es parla dels diferents temes d’actualitat.

A l'ADN dels Estats i en les seves constitucions hi figuren les finalitats d'administrar la riquesa que tenen per millorar el poder adquisitiu i la qualitat de vida dels seus ciutadans. Per fer-ho, disposen dels seus pressupostos: proposats pel govern i validats pel Congrés de Diputats.

Així doncs, la caixa de l'Estat disposa d'entrades (bàsicament la riquesa produïda pel PIB) i també de sortides que són les despeses acordades pels pressupostos aprovats. En paral·lel hi ha la qüestió de les inversions que es porten a terme, en particular les del Ministeri de Foment, i també les inversions privades de participació.

I així, arribem a les inversions en infraestructures pel transport de mercaderies, viatges i desplaçaments de les poblacions. Les línies de transport a través primer de camins, carreteres, autopistes, ferrocarrils i aeroports, que han estat coincidint necessàriament amb els ports (que històricament és on han entrat el comerç i la cultura i a través de les quals s'han desenvolupat les bases de l'economia).

En el cas dels ferrocarrils, el seu disseny, seguint les pautes de servei i eficàcia, hauria de dibuixar –amb el seu traçat- els recorreguts que puguin donar el màxim servei als ciutadans, doncs la inversió serà més rendible en la mesura que un major nombre de població pugui utilitzar el servei.

D'altra banda, cal valorar l'efecte retorn de la inversió realitzada. Si aquest és positiu, aleshores la rendibilitat obtinguda permet reutilitzar els recursos en nous projectes, és a dir augmentar la caixa de l'Estat i els ingressos. En el cas de no haver-hi retorn, es valora l'efecte qualitatiu obtingut.

És així com al segle XXI, en una economia globalitzada i de relacions entre capitals mundials de la logística internacional, es treballa per rendibilitzar les inversions i disminuir les despeses i terminis del transport, ja que aquest factor determina –en bona part- el cost final de les mercaderies.

Els interessos econòmics actuals dels Estats van a favor i són decisius en les decisions a prendre en inversions i infraestructures. Per això, el Corredor Mediterrani és prioritari en el projecte de la Comunitat Europea. També, per l'estalvi de costos i rendibilitat en els itineraris Europa-Àsia (i viceversa) i Europa-Àfrica (i viceversa).

La posada en marxa del Corredor permetria un creixement del PIB d'entre un 3% i un 5% a l'Estat espanyol i un augment de centenars o milers de nous llocs de treball, el que –en total- representa entre 30 i 50 mil milions d'euros cada any. A aquestes millores econòmiques que representa el Corredor, cal sumar-n'hi d'altres com la disminució d'emissions de CO₂ en un Estat –l'espanyol- on tradicionalment ha predominat el transport per carretera.

El traçat del corredor és par tant, a la perifèria mediterrània (que és on es troben els ports més importants) i seguint la línia dels ferrocarrils ja existents, per el qual els costos dels terrenys per la seva construcció serien a preus baixos, en tant que són terrenys que ja queden adjacents a la línia de ferrocarril actual. Per tant un dels principals factors que influeixen en el cost del Corredor seria favorable al projecte mediterrani en comparació amb altres línies construïdes a l'Estat.

Només s'hauria de construir la nova línia Múrcia, Almeria, Motril (Granada) Cadis i Huelva, és a dir, el tram andalús i amb aquesta línia quedaria complet el Corredor Mediterrani des de Huelva a Estocolm.


Justícia i Pau Sant Just gener del 2019.