Sant Just Desvern

Adreça: C. Bonavista 112 bis, 1r 1a, 08960, Sant Just Desvern

Adreça electrònica: jesuscastrosa@gmail.com

Responsable: Jesús Castro 

La comissió de Sant Just treballa per tal de coordinar, organitzar i analitzar diverses activitats centrades principalment en les temàtiques pròpies del poble i la comarca del Baix Llobregat. La comissió participa en diferents espais i activitats del poble, entre les quals destaca la participació en el Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Just i en les reunions convocades pel Consell de solidaritat i cooperació de solidaritat i el Consell de benestar social de l'Ajuntament sobre la realitat social del poble i les seves necessitats. També realitza mensualment el programa de radio Veus de la Parròquia, la Finestra de Justícia i Pau, on es parla dels diferents temes d’actualitat.

Aquest dies estem vivint les concentracions a diferents ciutats del Estat i també a nivell europeu de multitud de persones joves i grans per manifestar el seu desacord amb la situació social que es viu actualment. A Barcelona és a la plaça de Catalunya on es manifesten aquestes persones. Des de Ràdio Desvern i Justícia i Pau Sant Just donem la nostra interpretació dels fets.

1. Una de les causes, el malestar que genera l’atur (mes del 40% en la gent (Jove) i els precaris baixos sous. I la manca de perspectives, motiu pel qual es busquen llocs de treball fora de l'Estat.

2. La desconfiança en les institucions per aconseguir un canvi.

3. La desconfiança en el paper de la banca i les caixes com a entitats vertebradores del sistema financer.

4. Les grans despeses que originen l'armament i l'exèrcit a l’Estat (en 40000 actius seria suficients i no 140000 com en la actualitat). Retirar-se del pla de construcció de l'avió de combat europeu Stagfigter en el qual l'Estat espanyol està operant en una part que fa 10 anys que dura i que origina unes despeses milionàries.

5. L’eliminació dels paradisos fiscals, en els quals s’amaguen els defraudadors del fisc dels estats i que recullen els diners de les grans fortunes.

6. L’implantació de la taxa Tobin per gravar les transaccions de divises que fan els especuladors sobre els mercats financers (i que no ens diguin que es difícil de controlar ja que els actors de compres i de vendes als Mercats són els bancs).

7.   Els impostos a les multinacionals i el gran capital, que graven per els imports reals de les seves propietats i no del que declaren voluntàriament.

8. J i P SJ, Associació de veïns Sant Just, Sant Just solidari i Agrupació Sardanística vam presentar una moció a l’alcalde de Sant Just a fi que l’ajuntament demanés a la banca i les caixes de Sant Just que facilitessin i donessin crèdits i facilitats bancàries a les empreses petites i autònoms. Ja que són les entitats que poden crear llocs de treball a la nostra societat (el 70% dels llocs de treball de l’Estat estan en empreses petites, mitjanes i autònoms).

L’alcalde ens va contestar d'una forma  molt fluixa. Insistim que davant de la nostra demanda (el poble) cursi aquesta d’una manera decidida a les entitats bancàries i que les faci extensives a través d’altres ajuntaments a tota la comarca del Baix Llobregat.

9. Som conscients que la problemàtica actual afecta en major o menor grau tot el planeta, motiu pel qual les grans solucions han de fer-se a més incloent les Nacions Unides, el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional.