Terrassa

Adreça: C. Blasco de Garay, 34 b, 08224, Terrassa
Adreça electrònica: marcgraugrau@gmail.com
Responsable: Marc Grau

La comissió de Justícia i Pau de Terrassa, amb un gran sentit de constància i de continuïtat, participa en el Comitè municipal de Solidaritat i en altres xarxes locals de solidaritat. També publica, mensualment, una Carta al Director del Diari de Terrassa. A més, realitza una gran tasca d’integració i convivència amb les comunitats musulmanes locals, i un voluntariat al Pavelló hospitalari-penitenciari de Terrassa.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada el 12 de febrer de 2016.

Per una economia decent

Distingit senyor:

Cada vegada som més les persones que pensem que la nostra economia de lliure mercat, regida només per la llei de l’oferta i la demanada, té molts aspectes poc decents. Així amb l’exagerada acumulació de guanys de les persones més riques, o les forassenyades desigualtats en les retribucions, o l’elevada taxa d’atur que tan de patiment provoca a moltes persones i a moltes famílies, o la vergonya dels paradisos fiscals. Tot plegat, segons Oxfam, fa que les 80 persones més riques del món tinguin tanta riquesa com la meitat més pobra de tota la població mundial, uns 3.500 milions de persones.

S’acaben de fer unes Jornades a Barcelona, amb participació de la nostra Comissió de JiP a Terrassa, sobre l’ètica d’avui amb el títol “Una nova economia, més enllà de l’oferta i la demanda”. En resum la ponència del Dr. Enrique Lluch de València diu que fins ara hem viscut obsessionats pel creixement quantitatiu del Producte interior brut i que ara cal canviar d’objectiu, hem d’obsessionar-nos per aconseguir que cada dia més gent tingui una feina per viure dignament. Cal superar la idolatria del diner, a la vida hi ha més coses que el diner per exemple la família i la bona harmonia al seu entorn amb relacions sovint gratuïtes. Per més que ens diguin que l’economia i la competitivitat d’avui són intocables, no és veritat, per sobre de tot hi ha d’haver el bé comú. L’economia ha d’estar al servei de les persones i no al inrevés com passa ara sovint.

Superar l’obsessió pel PIB no és fàcil, cal canviar la mentalitat i això sovint és anar contra corrent. Una economia decent demana una major sensibilitat envers aquests temes, no ens ha d’ésser indiferent allà on portem els nostres estalvis, tampoc ens ho ha d’ésser on i com s’han fabricat els productes que comprem, etc. Cal aconseguir passar de consumidors passius, que compren allò que promociona la TV, a compradors amb criteri d’allò que necessitem. L’ètica social ha de ésser més present a tota la societat.

Ben atentament,

JUSTÍCIA i PAU (Comissió de Terrassa)

Terrassa, a 12 de febrer de 2016