Terrassa

Adreça: C. Blasco de Garay, 34 b, 08224, Terrassa
Adreça electrònica: marcgraugrau@gmail.com
Responsable: Marc Grau

La comissió de Justícia i Pau de Terrassa, amb un gran sentit de constància i de continuïtat, participa en el Comitè municipal de Solidaritat i en altres xarxes locals de solidaritat. També publica, mensualment, una Carta al Director del Diari de Terrassa. A més, realitza una gran tasca d’integració i convivència amb les comunitats musulmanes locals, i un voluntariat al Pavelló hospitalari-penitenciari de Terrassa.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada el 1 de desembre de 2015.

Cal que tothom pugui tenir un treball decent

Distingit senyor:

Fa poc que Justícia i Pau de l’arxidiòcesi de Barcelona ha completat un estudi seriós  sobre el tema de la feina, amb diverses aportacions de la nostra Comissió de Terrassa. Com ha recordat el Papa Francesc:  “És necessari mantenir sempre com a objectiu prioritari de tota societat, l’accés al treball decent per a tothom”.  Molta gent, massa gent pateix avui per la falta d’un treball com cal i això no es pot acceptar passivament. Entre les conclusions del nostre treball, avui en volem destacar tres.

1a És cert que el creixement de l’economia porta sovint a la creació d’ocupació, però també és cert que la creació d’ocupació comporta un creixement de l’economia. Per tant en lloc d’obsesionar-nos tant amb el creixement de l’economia, caldria incidir    més en la creació d’ocupació decent per a tothom.

2a L’ocupació que s’ha de crear ha d’ésser de la màxima qualitat possible i per això són necessàries polítiques actives, personalitzades i ben dotades d’ocupació, que aprofitin i augmentin la capacitació professional de les persones en atur. Aquestes polítiques han de tenir programes eficaços i han d’estar subjectes a una rigorosa avaluació.

3a La nostra societat no veu bé ni l’injust repartiment del treball que tenim, ni la gran desigualtat d’ingressos. Urgeix un repartiment del treball més equitatiu i una relació màxima entre el sou més elevat i el SMI. La relació de 1 : 10 podria ser ben acceptada.   
Tot amb tot caldrà fer un gran esforç de diàleg i de consens entre tothom per poder apropar-nos a països com el Japó que té un 3% d’atur o com Austria amb un 5%. Són països que han superat els enfrontaments i que busquen la manera d’anar tots a la una, promovent el bé comú i respectant sempre la dignitat de totes les persones.

Atentament us saluden,

Terrassa, a 1 de desembre de 2015.