Terrassa

Adreça: C. Blasco de Garay, 34 b, 08224, Terrassa
Adreça electrònica: marcgraugrau@gmail.com
Responsable: Marc Grau

La comissió de Justícia i Pau de Terrassa, amb un gran sentit de constància i de continuïtat, participa en el Comitè municipal de Solidaritat i en altres xarxes locals de solidaritat. També publica, mensualment, una Carta al Director del Diari de Terrassa. A més, realitza una gran tasca d’integració i convivència amb les comunitats musulmanes locals, i un voluntariat al Pavelló hospitalari-penitenciari de Terrassa.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrasa publicada el 14 de juliol de 2016.

Responsabilitat, solidaritat i subsidiarietat

Distingit senyor:

Per poder avançar vers uns nivells més grans de justícia i de pau en el món, la Doctrina social de l’Església defensa, entre moltes altres coses, tres bons principis per al funcionament més humà de la nostra societat. En primer lloc el principi de responsabilitat el qual reivindica la necessitat de que cada persona o cada grup de persones assumeixin sempre les seves accions. Es tracta d’evitar allò tan freqüent de que el que no va bé és culpa del altres i que nosaltres no hi tenim res a veure. No si val a voler atribuir-se només medalles i defugir sistemàticament la part de culpa que ens pot correspondre de les coses que no van bé.

En segon lloc s’urgeix la màxima solidaritat entre totes les persones i tots els pobles de la terra. No vivim de cap manera aïllats en la nostra família i el nostre entorn més immediat. Tot allò que passa al món ens afecta d’una o altra manera i nosaltres hi hem de fer sentir la nostra més sincera solidaritat. Quan escaigui la solidaritat s’ha de manifestar ajudant les persones que ho necessitin siguin d’aquí o siguin d’un país llunyà. Ben entès que això ens obliga a estar amatents a tot allò que passa al món i a actuar en conseqüència, si cal amb esforç i sacrifici.

El principi de subsidiarietat és el tercer proposat, es tracta de que tot allò que podem fer a prop nostre no s’ha de delegar més lluny. Cada nivell organitzatiu és el que millor coneix allò que l’afecta, així en política els ajuntaments, els consells comarcals, la Generalitat, l’Estat o la Unió Europea només han d’intervenir quan el nivell inferior no pot resoldre el tema plantejat. També a les organitzacions empresarials cada dia s’aplica més aquest principi i es van acabant les estructures molt jerarquitzades, de tipus militar. Actuant de forma responsable, solidària i subsidiària, es podrà avançar vers el món més just i més fraternal que tota la gent de bona voluntat vol.

Ben atentament,

Justícia i Pau (Comissió de Terrassa)
Terrassa, a 14 de juliol de 2016