Terrassa

Adreça: C. Blasco de Garay, 34 b, 08224, Terrassa
Adreça electrònica: marcgraugrau@gmail.com
Responsable: Marc Grau

La comissió de Justícia i Pau de Terrassa, amb un gran sentit de constància i de continuïtat, participa en el Comitè municipal de Solidaritat i en altres xarxes locals de solidaritat. També publica, mensualment, una Carta al Director del Diari de Terrassa. A més, realitza una gran tasca d’integració i convivència amb les comunitats musulmanes locals, i un voluntariat al Pavelló hospitalari-penitenciari de Terrassa.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada diumenge 17 de desembre.

Nadal, una festa que cal compartir amb els altres

Distingit senyor:

Més enllà dels llums i dels regals, la festa de Nadal hauria de servir per recordar el naixement de Jesús i el missatge dels àngels “Pau a la terra a tots els homes de bona voluntat”. El nostre món pateix múltiples i cruels guerres en diversos indrets, unes d’antigues com la de Palestina començada l’any 1947 i altres recents com les de l’Àfrica central. Totes les guerres fan patir la població, sobretot nens i persones grans, molts han de marxar del seu país, tot plegat ben dramàtic. Per això en aquests dies és urgent que, començant per les Nacions Unides, tothom s’esforci aferrissadament per
negociar acords seriosos que portin esperances i realitats efectives de pau.

Superar les guerres i millorar les condicions de vida de tantes persones que ho passen malament demana molta solidaritat i fraternitat per part de les persones, les famílies i les nacions que ho viuen millor. Cal ésser conscients de les gravíssimes desigualtats socials que hi ha al món. Nadal ens hauria de fer més generosos, amb el Gran recapte, amb les col.lectes de Càritas i amb tantes altres benemèrites iniciatives que hi ha. Per més que els estats s’hi impliquin, mai podran arribar a tot arreu i mai podran donar l’escalf de proximitat i d’acolliment que si es pot donar des de les diferents formes de voluntariat que treballa per a les persones que ho passen més malament.

Tot plegat sense oblidar mai que, on ha de començar tot això és en la pròpia família. No podem pretendre arranjar el món o el nostre entorn, si a casa nostra no som capaços de d’escoltar i de compartir les inquietuds d’uns pares que s’han fet grans o d’un fills que volen dir-hi la seva. Ben entès que no són temes fàcils i que demanen una ferma voluntat de respectar la dignitat de tothom. Massa sovint volem imposar les nostre formes de veure la vida, sense reconèixer que només tenim una part de la veritat. A l’entorn de la festa de Nadal i sobretot a la taula del dinar familiar, és un bon moment per compartir el menjar però també les nostres vides.

Bon Nadal a tot el Diari. Ben respectuosament,

Terrassa, a 5 de desembre de 2017.

JUSTÍCIA i PAU (Comissió de Terrassa)