Terrassa

Adreça: C. Blasco de Garay, 34 b, 08224, Terrassa
Adreça electrònica: marcgraugrau@gmail.com
Responsable: Marc Grau

La comissió de Justícia i Pau de Terrassa, amb un gran sentit de constància i de continuïtat, participa en el Comitè municipal de Solidaritat i en altres xarxes locals de solidaritat. També publica, mensualment, una Carta al Director del Diari de Terrassa. A més, realitza una gran tasca d’integració i convivència amb les comunitats musulmanes locals, i un voluntariat al Pavelló hospitalari-penitenciari de Terrassa.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada el dijous 7 de març.

L’aportació de les dones com a protagonistes

Distingit senyor:

Dia rere dia i sense defallir, les dones van aconseguint el paper destacat que els correspon en la nostra societat com a protagonistes destacades que en són. No ho han tingut gens fàcil en el passat, massa sovint la història ha estat injustament dominada pels homes. Avui però, les lleis i la defensa i la promoció dels Drets Humans afecten totes les persones per igual i són del tot insostenibles les antigues discriminacions.

Ara pràcticament totes les professions estan obertes a les dones i les poques excepcions que encara hi ha segur que no duraran gaire. Així en l’àmbit de l’Església catòlica les dones segur que assoliran noves àrees de responsabilitat on poder aportar-hi les seves especificitats. Més enllà del debat sobre la seva possible ordenació, no hi ha cap dubte que les dones han de poder assumir tot el protagonisme que els pertoca.

Una dada curiosa i que crida l’atenció és la baixa quantitat de dones que són a la presó i que representa escassament un 10% del total de persones privades de llibertat. Una xifra molt baixa i que sembla que s’explica per una major maduresa i per una més gran capacitat de reflexió davant els conflictes. Aquestes qualitats s’han demostrat també quan algunes dones han assolit les màximes responsabilitats en la política.

Ben atentament,
Terrassa, 5 de març de 2019.

Justícia i Pau (Comissió de Terrassa)