Terrassa

Adreça: C. Blasco de Garay, 34 b, 08224, Terrassa
Adreça electrònica: marcgraugrau@gmail.com
Responsable: Marc Grau

La comissió de Justícia i Pau de Terrassa, amb un gran sentit de constància i de continuïtat, participa en el Comitè municipal de Solidaritat i en altres xarxes locals de solidaritat. També publica, mensualment, una Carta al Director del Diari de Terrassa. A més, realitza una gran tasca d’integració i convivència amb les comunitats musulmanes locals, i un voluntariat al Pavelló hospitalari-penitenciari de Terrassa.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada el dissabte 4 de maig.

A la recerca d’una Justícia més humana

Distingit senyor:

Tradicionalment la justícia i els seus organismes han tingut sempre l’objectiu de castigar les persones que en algun moment no havien respectat les lleis. Modernament s’hi ha afegit un altre objectiu, aconseguir la rehabilitació del delinqüent. Avui hi ha una nova proposta és l’anomenada Justícia restaurativa. És una altra forma d’entendre la justícia, més humana, que es basa en el fet que el que s’anomena delicte, falta o ofensa, és en realitat un conflicte que sovint genera danys a les parts implicades i a les seves relacions. Aquests danys es consideren més importants que no pas que pugui tractar-se d’una infracció a les lleis vigents. Es vol remarcar que el respecte i la dignitat de totes les persones està per damunt de les institucions, per respectables que aquestes siguin.

 

La nova justícia restaurativa que es promou, enlloc d‘afrontar el tema dels danys des de la lògica del càstig, proposa que s’abordi mitjançant un procés de comunicació i de reparació entre les persones afectades. Aquest procés pot adoptar diverses formes, anomenades pràctiques restauratives. Són unes pràctiques que volen que els protagonistes es puguin trobar per parlar i per decidir conjuntament com reparar els danys causats, tant a les persones com a les seves relacions i a l’entorn. També és molt important que es pugui parlar i, si escau, prendre acords sobre noves maneres d’evitar la repetició de situacions conflictives en el futur.

Fa temps que la Generalitat té un servei de mediació en dret penal amb persones mediadores que treballen per a arribar a acords voluntaris. És una bona opció per delictes de poca entitat i es fa sempre en un marc de voluntarietat, d’imparcialitat i de confidencialitat. Així ho fixa el Tractat d’Amsterdam de l’any 1997. Es tracta doncs, d'una nova orientació restauradora de la justícia, més humana, que comença i que avui no és encara una alternativa global a tot el sistema tradicional. D’aquest tema se’n parlarà a la pregària per la justícia que cada any es fa entorn de 1r de maig, i que enguany serà dimecres dia 8 de maig a les 19.30 h a l’Església de Sant Francesc a la Plaça del Dr. Robert. Tothom hi és convidat.

Terrassa, a 4 de maig de 2019.
Justícia i Pau (Comissió de Terrassa)