Terrassa

Adreça: C. Blasco de Garay, 34 b, 08224, Terrassa
Adreça electrònica: marcgraugrau@gmail.com
Responsable: Marc Grau

La comissió de Justícia i Pau de Terrassa, amb un gran sentit de constància i de continuïtat, participa en el Comitè municipal de Solidaritat i en altres xarxes locals de solidaritat. També publica, mensualment, una Carta al Director del Diari de Terrassa. A més, realitza una gran tasca d’integració i convivència amb les comunitats musulmanes locals, i un voluntariat al Pavelló hospitalari-penitenciari de Terrassa.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada el dissabte 7 de juny.

Superar la frustració amb esperança

Distingit senyor:

Dol constatar que avui bona part de la ciutadania sent una gran frustració i un notable desencís per la forma com es desenvolupa la vida política. Sembla que la recerca del bé comú no sigui una prioritat per part de persones que tenen responsabilitats polítiques. Notícies de premsa sobre corrupció, lluita cruel pel poder, política espectacle, i moltes altres lamentables mancances, tot plegat provoca una enorme desafecció social respecte a les institucions polítiques.

 

D’aquesta difícil temàtica se’n va parlar a la Trobada catalano-balear de Justícia i Pau que es va celebrar dissabte 1 de juny a l’Escola Pia de la nostra ciutat. Prop d’un centenar de persones inscrites van debatre sobre la necessitat de superar la frustració amb esperança, tot reivindicant l’acció política com una tasca noble i molt necessària per a garantir la recerca del bé comú. És hora de reivindicar seriositat i de defensar els principis de responsabilitat, de solidaritat i de subsidiarietat.

Cal promoure un nou estil de fer política que respecti la dignitat de tothom. Els representants dels diferents partits polítics no s’han de veure entre ells com enemics a abatre sinó com adversaris que defensen unes idees diferents. Uns i altres han de parlar i han de buscar aferrissadament punts de coincidència, lluny de posicions enquistades. El necessari diàleg demana sempre escoltar l’altre i fer l’esforç d’intentar entendre els seus plantejaments.

La vida política ha de comportar el compromís d’una militància gratuïta, una ètica que busqui valors compartits, un coratge que superi el no hi ha res a fer, un diàleg sense trampes i també la recerca de la veritat amb transparència i austeritat. Sense aquest compromís, la defensa forassenyada de l’eficàcia pot portar molts polítics a prendre unes decisions que perjudiquin molt les persones més desafavorides.

Terrassa, a 2 de juny de 2019
Justícia i Pau (Comissió de Terrassa)