Terrassa

Adreça: C. Blasco de Garay, 34 b, 08224, Terrassa
Adreça electrònica: marcgraugrau@gmail.com
Responsable: Marc Grau

La comissió de Justícia i Pau de Terrassa, amb un gran sentit de constància i de continuïtat, participa en el Comitè municipal de Solidaritat i en altres xarxes locals de solidaritat. També publica, mensualment, una Carta al Director del Diari de Terrassa. A més, realitza una gran tasca d’integració i convivència amb les comunitats musulmanes locals, i un voluntariat al Pavelló hospitalari-penitenciari de Terrassa.

Sr. Director del DIARI de TERRASSA

Decàleg per a la regeneració democràtica

Distingit senyor:

Prenent com a referència un document que han publicat recentment els Centres d’educació superior adscrits a la Companyia de Jesús a Espanya, vet ací una proposta de 10 mesures que considerem urgents i necessàries per a poder regenerar la nostra democràcia.

Transparència més gran, fonamental per a la regeneració de la vida pública. Institucions, partits i tots els poders públics necessiten una regulació més clara i exigent. 

Llibertat d’expressió i d’informació exercides amb responsabilitat. Els mitjans de comunicació, públics i privats són uns elements imprescindibles per la democràcia.

Separació de poders més efectiva i real. La independència del poder judicial és una qüestió de la més gran importància, cal evitar qualsevol dubte de connivència.

Reforma dels partits polítics, els quals ven ésser essencials per la vida pública democràtica en el passat i també ho són de cara el futur. Els partits han de buscar sempre el bé comú.

Reforma electoral que reforci la participació ciutadana. Cal reduir el poder dels aparells dels partits polítics i conferir més protagonisme als debats en els Parlaments.

Nova organització territorial que tingui un major grau d’acceptació de la gent que l’actual i que reconegui les especificitats nacionals de Catalunya i d’Euskadi.

Administració pública de qualitat i transparent, amb un funcionariat professional i capaç de plantar cara, quan calgui, als polítics poc escrupolosos.

Normativa reguladora de la contractació pública totalment transparent. Cal garantir una adequada funció inspectora i interventora des d’instàncies independents.

Sortida a la llum de l’anomenada economia submergida, per prevenir i combatre la corrupció i garantir un finançament equitatiu de les despeses públiques.

Reforma del sistema fiscal al servei de tothom, amb una progressivitat pactada i amb equitat. 

És necessari fomentar el consens cívic per poder combatre el frau fiscal.

Molt atentament el saluden,

 

Terrassa, 2 de desembre de 2014

JUSTÍCIA i PAU (Comissió de Terrassa)

Carta al director de la Comissió de JP de Terrassa publicada al Diari de Terrassa el 13/09/2014

Tot i que alguna notícia apunta que la crisi ja s’acaba, i tot i que algun polític anuncia que el pitjor ja ha passat, no hi ha dubte que la crisi ha sembrat injustícies, malestar i dificultats greus en moltes famílies. Potser sí que és cert que l’huracà de nom Crisi ha ja passat amb tota la seva força, però els desperfectes que ha deixat pel camí, necessiten l’esforç de tots per ser solucionats.

Carta al director del Diari de Terrassa

BENVINGUTS INDICIS DE MILLORA

Distingit senyor:

Són diverses les dades estadístiques de la nostra economia que assenyalen que, finalment, hi ha indicis de millora. Augmenten les persones d’alta a la Seguretat social i disminueixen les persones a l’atur. Són bones notícies que cal acollir amb satisfacció i amb esperança, tot i que caldrà anar-les  confirmant en el futur.  A Catalunya són sobretot les petites i les mitjanes empreses les que poden crear nova ocupació, superant el pessimisme dels darrers anys amb una crisi extraordinària que fa patir moltes persones i moltes famílies.

Història dels 25 anys de JP a Terrassa