Justícia i Pau és una entitat responsable i transparent amb els ingressos econòmics que rep.

 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

L'entitat té naturalesa jurídica d'associació de dret canònic de l'arxidiòcesi de Barcelona, inscrita al registre d'entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 014673, i té el NIF R-5800416-I. El seu domicili actual és Roger de Llúria 126, 3-1, Barcelona 08037.

L’entitat es regeix per les següents normes:

 • Els seus Estatuts
 • El Codi de Dret Canònic de l’Església Catòlica (1983)
 • Els Acords Jurídics entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu
 • La Llei Orgànica 7/1980 de 5 de juliol, Llibertat Religiosa


ORGANIGRAMA DE L’ENTITAT

Organigrama2018

 

PERFIL I TRAJECTÒRIA DELS I LES MÀXIMS/ES RESPONSABLES DE L’ENTITAT

Eudald Vendrell. President

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1970). Advocat en exercici al Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 1970. Soci fundador del Despatx “GAY-VENDRELL Advocats”, amb dedicació ininterrompudament al Dret Privat en totes les seves branques.

President (1995-1997) del “Grup de Juristes Roda Ventura” (Secció catalana del Moviment Internacional de Juristes Catòlics de PAX ROMANA). Intervencions vàries, en aquesta condició, en les sessions plenàries de la Comissió de Drets Humans de la ONU, amb seu a Ginebra, presentant diverses comunicacions escrites i intervencions orals ja que l’esmentat moviment gaudeix de l’estatut de ONG Consultora de Nacions Unides, sobre qüestions tals com drets dels emigrants, condemna de violacions de drets humans, etc.

Membre de Justícia i Pau des de 1987 i Vocal de la Junta durant el període de 1989 a 1993.
President de Justícia i Pau des de 2014.

 

Eduard Ibáñez. Director

Llicenciat en Dret (1992) i Doctor en Dret Penal per la Universitat de Barcelona (2007). Exerceix com a advocat des de 1993. És el director de l’entitat des d'abril de 2002. A més, actualment presideix la Comisión General de Justicia y Paz d'Espanya. Va ser president de la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament entre 2007 i 2009.

 

 

 

Quima Giménez. Vicepresidenta

Llicenciada en Administració i Direcció d’empreses i diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Secretariat Internacional d’Alta Direcció.

Des de 2012 és responsable d’administració, recursos humans i riscos laborals d’una empresa de muntatge. Prèviament, va ser responsable de l’administració i de manteniment de diferents societats, i durant cinc anys va ser auditora de qualitat. Va treballar nou anys com a secretària de direcció en diferents organitzacions.

Des del 2015, amb una dedicació parcial, és Regidora d’Hisenda i Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

Participa activament a Mans Unides, Creu Roja i Intermón. És membre de les comissions de Sant Just Desvern i Nord-Sud de Justícia i Pau.

 

Maria Bargalló. Vicepresidenta

MariaBargallo webLlicenciada en biologia per la Universitat de Barcelona l’any 1979. Va cursar posteriorment l’especialitat d’Educació Infantil a la Universitat Autònoma de Barcelona (1998) i un postgrau en Ciutadania: Dinàmiques d’Inclusió Social a la Universitat de Girona (2006).

Actualment jubilada, ha dedicat la major part de la seva vida professional a l’educació, primer com a mestra i directora en un centre públic, després com a assessora i com a tècnica del Departament d’Ensenyament en aspectes d’acollida de l’alumnat immigrant, d’interculturalitat i de cohesió social i finalment com a inspectora d’educació. Ha col·laborat com a professora amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Fundadora del Moviment Infantil de Barriades de Molins de Rei l’any 1972. Des de l’any 1977 ha estat sempre vinculada als Moviments d’Acció Catòlica Obrera on ha exercit la conciliaria de grups de la JOBAC, de la JOC i actualment d’ACO. Voluntària del SEPAP, col·labora amb el Centre de Formació d’Adults Artur Martorell del Centre Penitenciari BRIANS I.

Membre de Justícia i Pau des de l’any 2016, és responsable de la comissió d’Ecologia i Justícia.

 

Mar Rosàs. Vocal

 

Laura Mor. Vocal

 

Joaquim Cervera. Vocal

Ordenat sacerdot el 1976. Llicenciat en teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (1976), diplomatura en sociologia per l´Institut Catòlic de Paris, (1978), llicenciatura en sociologia pel Lleó XIII a Madrid per la Universitat Pontifícia de Salamanca (1992). Professor de Sociologia i Sociologia de la religió a la Facultat de filosofia de la Universitat Ramon Llull i en el Centre Teològic Salesià Martí Codolar. Membre i Professor del Centre d'estudis Pastorals de la diòcesi catalana. Patró de la Fundació d’acció social La Vinya de Bellvitge-Gornal. Participa activament en l'Associació de la Unesco de Diàleg Interreligiós (AUDIR), en el Fòrum de l’Hospitalet-Espai de confiança, en el Col·lectiu de Dones a l’Església i en la Revista l’Agulla. És responsable de la comissió de Migracions i diversitat de Justícia i Pau.

 

Núria Sastre. Vocal

Nascuda el 1945. Advocada en exercici fins fa dos anys. Membre fundadora del Grup de Jurisates Roda Ventura. Voluntària de presons (1.996-2009). Col·laboradora de la Coordinadora contra la Marginació de Cornellà de Llobregat. Membre de Pax Romana ICMICA (Moviment Internacional de Intel·lectuals Catòlicse) amb la responsabilitat de Vice-Presidenta per Europa. És membre de la comissió de Drets Humans de Justícia i Pau.

 

 

Àngel Miret. Vocal

Nascut a Barcelona, llicenciat en dret i diplomat per ESADE. És funcionari de la Generalitat on ha desenvolupat, entre altres, els següents llocs de treball: Subdirector General de Coordinació del Departament de Salut, Director General de la Funció Pública, Secretari General d’Administració i Funció Pública i Secretari d’Immigració. Actualment és coordinador del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya (2015-2017).

Del 2007 al 2011 és nomenat administrador judicial dels jutjats de Barcelona i posteriorment de l’Audiència Nacional, de diferents entitats dedicades a la cooperació internacional fins que és nomenat gerent de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona (20111-2015). Del 2010 al 2012 va ser vocal de la Comissió d’Estrangeria del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Ha treballat com Subdirector General de Midat Mútua Metal·lúrgica i Vice-president de la Fundació Sindicalistes Solidaris (UGT), dedicada a la cooperació internacional. És membre de la Junta Directiva de Justícia i Pau i patró de la Fundació Lluis Espinal/Cristianisme i Justícia.

Ha treballat com a professor associat de diferents universitats, la UAB primer i des de l’any 2004 fins el 2016 a la UPF. Fa més de 10 anys que fa el programa “ Un món sense fronteres” a Ràdio Estel i és autor de diferents articles i publicacions, entre les que es poden destacar “Immigració, autonomia i integració” i “Política y gobernabilidad de la inmigración en España”.

 

Xavier Puigdollers. Vocal

 

Josep Mª Fisa. Delegat episcopal

Ordenat sacerdot el 1975. Llicenciat en teologia. Inicià una activitat molt enèrgica en els camps de l’esplai, l’agrupament escolta i la confirmació d’adolescents, i junt amb un grup de capellans van fundar, amb la col•laboració obligada dels joves que es movien per les parròquies i dels seminaristes de la comarca, els Aplecs, primer, i després el Moviment de Revisió de Vida del Baix Llobregat. El consiliari Josep Maria Fisa seria, anys a venir, el consiliari general d’aquest moviment, un trienni recordat per ser el més actiu de la JOBAC.

L’any 1982 deixà la vicaria de Molins de Rei per traslladar-se a la parròquia de la Mare de Déu del Pilar, a Cornellà, i el 1989 guanyà la rectoria de la parròquia del Carme a Sant Joan Despí. És consiliari de Justícia i Pau des de 1994.

 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Pressupost

El pressupost per a l’any 2018 va ser de 252.687,66 €.

 

Comptes anuals i auditoria de comptes

Els ingressos totals bruts de Justícia i Pau de 2018 van ser de 257.517,63 €.

 

Finançament2018

Comptes auditoria comptes2018

(*) L’import registrat de 18.282,70 euros es correspon amb les aportacions realitzades pels propis usuaris
per al pagament de les despeses de determinades activitats desenvolupades.

D’aquestes quantitats, només s’han considerat com a públiques les classificades
com a “Subvencions públiques” (136.048,21 €).

 

La despesa total realitzada a l’exercici 2018 fou de 276.320,34 €.

L’informe complet d’auditoria de comptes de l’exercici 2018 està disponible al final d'aquesta pàgina.

 

Relació i redistribució del personal durant els exercicis 2017 i 2018

Rel dist personal 2017 2018

despeses personal2018

La retribució al personal de direcció de l’entitat va estar, durant 2017, de 31.234,46 € i durant 2018 de 30.743,89 € en concepte de sous i salaris.

 

Convenis de col·laboració subscrits per l’entitat

En l’actualitat, Justícia i Pau té subscrits els següents convenis de col·laboració:

 • Conveni de col·laboració entre Justícia i Pau i la Fundació Escoles Parroquials de Barcelona, de setembre 2011, renovat tàcitament de forma anual, pel qual ambdues entitats col·laboren en la sensibilització i educació en favor de la justícia social i la pau dels estudiants de les Escoles Parroquials de Barcelona. La Fundació Escoles Parroquials es compromet a una aportació de 1.000,00 euros anuals.
 • Conveni de col·laboració entre Justícia i Pau i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, signat al mes de març de 2007, per període d’un any i que es renova de forma tàcita entre les parts. L’aportació econòmica que realitzada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament el 2018 ha estat de 6.000,00 euros i les activitats desenvolupades s’emmarquen en la celebració anual del Memorial Joan Gomis.
 • Conveni d’associació amb Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de l’Enfant (RDCongo) per la realització del projecte “Droits? Les femmes et l’explotation des resources naturelles a l’est de la Republique Democratique du Congo”, amb fons de l’ACCD signat al maig de 2017.
 • Conveni amb l’associació GADHOP (RD Congo) per la realització del projecte “Droits? Les femmes et l’explotation des resources naturelles a l’est de la Republique Democratique du Congo”, amb fons de l’ACCD signat el 30 maig de 2017.
 • Conveni amb l’associació Justícia i Pau BUTEMBO (RD Congo) per la realització del projecte “Droits? Les femmes et l’explotation des resources naturelles a l’est de la Republique Democratique du Congo”, amb fons de l’ACCD, signat el maig de 2017.
 • Conveni amb l’associació civil catalana LA BRETXA per la realització del projecte “Droits? Les femmes et l’explotation des resources naturelles a l’est de la Republique Democratique du Congo”, amb fons de l’ACCD signat el 9 d’octubre 2017.
 • Acord de col·laboració amb el Centre Cívic Casa Elizalde de Barcelona de 15 de setembre de 2017 per a la instal·lació d’una exposició commemorativa dels 50 anys de Justícia i Pau entre 5 i el 26 d’abril de 2018, sense contraprestació econòmica.
 • Conveni amb la Delegació de Pastoral Social de l’Arquebisbat de Barcelona d’1 de maig de 2018, pel qual aquesta entitat aporta 12912 euros per al finançament de les activitats de Justícia i Pau de coordinació i suport a la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants entre 1 de juny de 2018 i 31 de desembre de 2019.

 

Ajuts i subvencions

Les subvencions atorgades per a Justícia i Pau Barcelona durant els darrers 5 anys han estat els següents:

 Ajuts i subvencions 2016

Ajuts i subvencions 2017

Ajuts i subvencions 2018

Si vols més informació econòmica de l'entitat, pots contactar amb nosaltres a través del correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i al telèfon 93 317 61 77. També pots consultar la Memòria d'activitats.DOCUMENTACIÓ

 

 • Auditories

Auditoria dels comptes anuals – 2018

Auditoria dels comptes anuals – 2017

Auditoria dels comptes anuals – 2016

Auditoria dels comptes anuals – 2015

Auditoria dels comptes anuals – 2014

 

 • Memòries d'activitat

Pots consultar les memòries d'activitat de Justícia i Pau al final de la pàgina Què fem.