Search
Close this search box.

Projecte eCO4

Empremta CO4 (eCO4) és un projecte educatiu d’aprenentatge i sensibilització per impulsar una xarxa de centres i entitats educatives que cooperin en l’educació pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

DESENVOLUPAMENT HUMÀ INTEGRAL

2021 – ACTUALITAT

AMB QUI HO FEM?

QUÈ ENS PROPOSEM

L’objectiu principal del projecte és aconseguir un model cooperatiu d’educació pels ODS, en el marc de l’ecologia integral i la justícia global, que generi una empremta (CO)4, (COnsciència, COherència, COmpromís i COnstància) en el jovent, en els centres/entitats i en la ciutadania.

Per tant, proposem canviar la vulneració de drets que suposen:

  • Les pràctiques econòmiques i financeres que impedeixen l’accés als recursos en igualtat de condicions
  • La petjada ecològica que generen els models extractivistes, intensius, globalitzats i consumistes
  • Les desigualtats de gènere en tots els àmbits, amb una especial incidència pel que fa a la violència masclista
  • Les greus injustícies i desigualtats que pateixen les persones que es veuen forçades a migrar i/o en situació de marginació

COM HO FEM

El projecte se sustenta en els següents elements (motivació-reflexió-acció):

  • L’empoderament del jovent com a agent actiu per promoure la responsabilitat
  • L’ApS, una pràctica educativa transformadora, una metodologia que té com a objectiu empoderar a  les persones de cara a exercir una ciutadania crítica, conscient, activa i responsable.
  • Els processos de reflexió-acció en què joves tenen un paper protagonista per incidir en aspectes de transformació i canvi.
  • L’eCOmetre, un instrument per identificar el grau de consciència, coherència, compromís i constància per avaluar si l’educació és transformadora.

El projecte es divideix en una etapa prèvia de preparació, dues etapes d’implementació de dos anys cadascuna i una etapa de desenvolupament posterior que s’ha d’estendre com a mínim fins al 2030.

Aquí es pot consultar la nova web del projecte: eco4.cat

CONTINGUT RELACIONAT