Search
Close this search box.

Si ens preocupa el futur del planeta hem de modificar el present

Notícies
24/07/2023

L’any 2022 l’Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer el dret a un medi ambient sa, net i sostenible com un dret humà fonamental. Aquest reconeixement es va produir després d’un gran treball de pressió de la Coalició Mundial de la societat civil, els pobles indígenes, els moviments socials i les comunitats locals que va enviar una carta signada per milers de persones i organitzacions per tal d’aconseguir el reconeixement d’aquest dret.

L’Organització de Nacions Unides ha anunciat que aquesta coalició mundial ha estat guardonada amb el prestigiós premi de Drets Humans 2023 de Nacions Unides, que es lliurarà el 15 de desembre i que es concedeix cada cinc anys. El grup de treball Nord-Sud de l’Eix de Desenvolupament Humà Integral de Justícia i Pau Barcelona, hem format part d’aquest procés, i ens felicitem pel resultat obtingut fins ara. Queda però molta feina a fer en l’àmbit personal, social i polític. Cal que aquests reconeixements tinguin una concreció legislativa perquè siguin efectius.

Amb relació a l’elaboració d’eines jurídiques que defensin els drets humans per damunt de qualsevol altra activitat o relació contractual, el grup de treball Nord-Sud formem part des de fa anys de la xarxa mundial per frenar la impunitat de les transnacionals en la seva vulneració dels drets humans i de la contaminació del medi ambient. Aquesta coalició mundial de la societat civil, pobles indígenes, moviments socials, organitzacions no governamentals de cooperació i drets humans treballa incansablement per donar veu a les comunitats afectades per l’asserviment de les accions empresarials en els seus territoris, denunciar els fets i pressionar governs per tal d’aconseguir un tractat vinculant de Nacions Unides que reguli els drets humans enfront del poder de les transnacionals.

A més de la participació en el debat del tractat vinculant a la seu de NNUU a Ginebra, cada organització membre treballa en el seu territori per modificar les estructures que permeten a les empreses no donar comptes de les seves males actuacions. En concret, Justícia i Pau Barcelona amb l’Eix d’Empresa i DDHH de Lafede.cat treballem des de fa anys per assolir la creació del Centre Empresa i DDHH per garantir que les empreses amb seu a Catalunya no es desentenguin de les seves obligacions de respectar els DDHH i el medi ambient arreu.

Des de fa anys, científics i organitzacions de tota mena adverteixen del perill del canvi climàtic i demanen modificar substancialment la manera de fer d’empreses i societats. El futur del planeta és preocupant, i per tant el què cal canviar és el present. La contaminació ambiental i de terres i aigua pot arribar a un punt sense retorn, l’espoliació de matèries primeres sense control i paral·lelament el malbaratament de recursos provoca patiment a les comunitats afectades per l’activitat empresarial sense respecte a la vida sana i sostenible, i al mateix temps alimenta immensos abocadors contaminants en països pobres on moltes persones, amb risc de la seva salut, treballen desmantellant els aparells electrònics amb les seves mans i sense cap protecció, o bé van a parar a mars i rius tones de residus minerals i plàstics.

Aquest premi de Nacions Unides a la coalició mundial també reconeix la necessitat de protegir els espais de participació per a totes les persones. En un moment en què els espais cívics es redueixen de manera preocupant i moltes persones defensores dels drets humans i l’ambient són objecte d’atacs a tot el món, el premi envia un recordatori poderós: És fonamental respectar i enfortir els espais de participació i col·laboració.

Tot i el reconeixement del dret a un ambient sa, net i sostenible, milions de persones continuen patint els efectes acumulatius i accelerats de la triple crisi planetària de pèrdua de biodiversitat, canvi climàtic i contaminació, exacerbada per les desigualtats sistèmiques, que agreuja les violacions contínues del dret a un ambient sa a tot el món. Per tant, per revertir tot això cal una organització de la societat civil a escala mundial i accions coordinades i valentes per pressionar governs, empreses, institucions perquè el dret a un ambient net, sa i sostenible estigui efectivament garantit i jurídicament protegit de manera que pugui ser gaudit per totes les persones.

Tothom és part de la societat civil, aïlladament no tenim força, però la nostra consciència ja ens pot orientar en les accions personals, a més, però cal organitzar-se i donar suport personal i econòmic a les organitzacions cíviques per modificar aquest present i mirar amb esperança el futur.

Grup de treball Nord-Sud