Search
Close this search box.

Us presentem les “Píndoles formatives” del voluntariat penitenciari

Notícies
31/05/2023

Des de 1987, la nostra entitat té un equip de persones voluntàries dedicades a acompanyar i a oferir activitats educatives i culturals a les persones recluses, especialment a aquelles que no compten amb suport familiar o arrelament social, ja que la majoria dels interns i internes formen part dels col·lectius en situació de més vulnerabilitat (afectació per la pobresa i l’atur crònic, la desestructuració familiar, el fracàs escolar i la manca de qualificació professional, l’alcoholisme i les drogodependències, les patologies mentals, la manca de permís per residir o treballar al país, etc.).

A més de l’acompanyament i el suport del voluntariat, el nostre treball també se centra a sensibilitzar i informar l’opinió pública per tal de donar a conèixer la realitat dels centres  penitenciaris, les característiques de la població reclusa i els impactes negatius de l’empresonament sobre les persones, especialment en termes d’exclusió social i salut física i mental.

Amb aquest objectiu, l’any passat es va iniciar un nou projecte, anomenat “Píndoles formatives”. Es tracta de petits vídeos de caràcter informatiu i formatiu, que són una invitació a participar d’aquesta experiència engrescadora que és el voluntariat penitenciari.

En cada un d’aquests vídeos, una persona voluntària de Justícia i Pau explica un tema relacionat amb els centres penitenciaris de manera que, qui vulgui formar part del voluntariat de presons o algú de la societat en general, pugui conèixer una mica més aquest món tan complex.

A continuació, us presentem:

Aprendre al centre penitenciari [Obriu escoles i es tancaran les presons]

Irene Monferrer, voluntària de Justícia i Pau des de 2013, ens parla sobre els centres de formació d’adults als centres penitenciaris.

Compartint la incertesa [La relació persona interna-persona voluntària]

Jesús Diego, voluntari de Justícia i Pau des de 2018, ens parla de la relació que es crea entre la persona interna i la persona voluntària. 

Centres penitenciaris 1 [Abans en dèiem presons]

Xavier Badia, voluntari a Justícia i Pau des de 2013 fent acompanyament i suport a la sortida en llibertat, ens parla sobre els centres penitenciaris. 

Centres penitenciaris 2 [Abans en dèiem presons]

Aquest vídeo és la segona part de l’anterior. 

Les famílies de les persones internes [El seu paper durant la condemna]

Roser Garcia, voluntària de Justícia i Pau des de 2014 fent acompanyaments i suport a la sortida en llibertat, ens explica el paper de les famílies durant els períodes de condemna.