Search
Close this search box.

Església pel Treball Decent

A tot el món, l’atur, la subocupació, i el treball precari tenen un gran impacte negatiu en la vida de milions de persones treballadores i les seves famílies, agreujant la pobresa i l’exclusió social. A casa nostra, la realitat laboral ens situa en un atur crònic de gairebé un 20%, amb un impacte especial en la joventut i les persones majors de 45 anys. A la vegada patim nivells de precarietat laboral alarmants. Aquesta situació, profundament injusta i inacceptable, fa que moltes persones visquin una gran inseguretat, provoca el creixement de la pobresa i les desigualtats i amenaça la cohesió social.

DRETS HUMANS

2014 – ACTUALITAT

QUÈ ENS PROPOSEM

  • Reivindicar i defensar el treball com a dret fonamental de tota persona, vinculat a la dignitat humana, i un bé necessari per al desenvolupament personal i familiar i per assolir una societat justa.
  • Promoure i defensar els drets de les persones treballadores: remuneració justa, descans, seguretat i salut, integritat moral, adequada protecció social per a la vellesa, la malaltia, l’accident i l’atur, reunió, associació, vaga i negociació col·lectiva.
  • Promoure la creació d’una cultura social del valor del treball digne.

COM HO FEM

  • Organitzant debats, conferències i actes públics per denunciar l’atur i la precarietat i promoure el dret a un treball digne, en particular en la jornada internacional del treball (1 de maig) i la jornada internacional pel treball decent (7 octubre).
  • Mantenir relacions amb associacions empresarials, sindicats, partits polítics i organismes públics per compartir preocupacions i propostes en aquest àmbit.
  • Incidir sobre els poders públics en favor de normes i polítiques laborals protectores del dret al treball i generadores d’ocupació de qualitat.

 

Web de la campanya: www.treballdecent.cat

CONTINGUT RELACIONAT