Search
Close this search box.

Per un model de justícia restaurativa

El nostre actual model de justícia penal es basa primordialment a prioritzar l’aplicació de la pena de presó com a reacció principal i general davant del delicte, amb una tendència continua a agreujar les penes. Aquest model ignora els greus impactes negatius de la presó i afavoreix la violació de drets humans i els errors judicials. Contribueix a la desigualtat i a l’exclusió social. Descuida la víctima i no aborda com cal les causes personals i els factors o conflictes socials que afavoreixen el delicte.

Justícia i Pau se suma als qui demanen avançar cap a un model de justícia penal restaurativa, que vol situar la prioritat en la prevenció i en la restauració del mal causat pel delicte. Aquest model redueix el paper de la presó (disminuint la seva aplicació i la seva duresa) i aposta per les penes no privatives de llibertat. Alhora, centra els seus esforços en les polítiques de prevenció, la rehabilitació i reinserció de l’infractor i en la protecció i reparació de les víctimes, la mediació, el perdó i la reconciliació.

JUSTÍCIA RESTAURATIVA

1987 – ACTUALITAT

QUÈ ENS PROPOSEM

  • Sensibilitzar i informar l’opinió pública per tal de donar a conèixer la realitat de la presó, les característiques de la població reclusa i els impactes negatius de l’empresonament sobre les persones, especialment en termes d’exclusió social i salut física i mental.
  • Estudiar i fer un seguiment permanent de la situació als centres penitenciaris catalans i denunciar fets i problemàtiques contràries a la dignitat de les persones o violacions dels drets humans, com ara maltractaments o arbitrarietats.
  • Promoure lleis i polítiques favorables a la reinserció social i els drets humans de les persones recluses.
  • Fomentar la participació social en la reinserció de les persones recluses.
  • Promoure el model de justícia restaurativa, la reducció de la presó, les penes alternatives, la protecció i reparació de la víctima, la mediació, el perdó i la reconciliació.

COM HO FEM

  • Realitzant estudis sobre el funcionament de la justícia penal i la realitat del sistema penitenciari català, formulant propostes i recomanacions, i mantenint una interlocució permanent amb l’administració penitenciària i els grups parlamentaris.
  • Organitzant activitats de divulgació, formalització i sensibilització per entitats i centres d’ensenyament, i participant en debats públics i en els mitjans de comunicació.
  • Col·laborant amb altres entitats per analitzar la realitat i formular conjuntament denúncies i propostes i organitzar activitats de sensibilització amb els mateixos objectius.

CONTINGUT RELACIONAT