[BASES DEL PREMI] XVIII EDICIÓ

Per què es convoca?

El Memorial Joan Gomis es convoca per mantenir viva la memòria de Joan Gomis i el seu exemple de compromís a favor de la pau, els drets humans i l’eliminació de la pobresa, l’exclusió social i les desigualtats. Aquesta tasca la va desenvolupar com a dirigent i promotor de diverses iniciatives cíviques i associacions, especialment a la presidència de Justícia i Pau. També a través dels seus llibres i col·laboracions en mitjans.

Entitats

El Memorial és convocat per les següents entitats: Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, FundiPau, Mans Unides, Fundació Cultura de Pau, Facultat de Comunicació Blanquerna-URL, Lafede.cat, Catalunya Religió, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i les revistes El Ciervo i Foc Nou. El premi es convoca amb el suport econòmic del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Modalitats

El Memorial inclou dues modalitats: A) Obres periodístiques (en català o castellà) i B) Trajectòries periodístiques.

  • En la modalitat A) Obres periodístiques:
    Es premien obres periodístiques escrites o audiovisuals de qualsevol gènere (article, entrevista, reportatge), inèdites o publicades. En cas que siguin obres publicades, no podran ser anteriors a l’1 de gener de 2022. Les obres han d’informar i fer visible l’acció de persones, institucions o col·lectius que lluitin contra les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social. També que destaquin el seu compromís o tasca a favor de la solidaritat, la pau, els drets socials o l’entesa entre cultures i religions. Les obres escrites presentades han de tenir una extensió no superior a 5.000 paraules. En peces audiovisuals, una durada màxima d’una hora. En cas de presentar més d’una obra, el màxim és de 2 per persona o entitat.
  • En la modalitat B) Trajectòries periodístiques:
    Es premien trajectòries periodístiques de persones, institucions, mitjans, programes, seccions o iniciatives
    que mostrin compromís amb els valors del Memorial. Qualsevol persona podrà presentar candidatura pròpia o de tercers. S’ha d’enviar un únic document amb una breu biografia o descripció històrica de la trajectòria, a fi de mostrar-ne els mèrits, acompanyada de la informació complementària o enllaços web que es considerin necessaris.

Jurat

El jurat està format per representants de cada entitat i és presidit per un membre de la família de Joan Gomis. El jurat designa un secretari. El veredicte és inapel·lable. No es retornen els originals presentats ni es manté correspondència amb els premiats.

Premis

El premi per a cadascuna de les modalitats està dotat amb 1.500 euros. Els premiats també rebran un diploma i una il·lustració original elaborada per Joan Gomis. El lliurament de premis tindrà lloc en un acte públic durant el mes de novembre de 2023.